Phone in hand - receive immediate support of up to 10 million Vietnamese dong through the Cashberry app

Cashberry - quick, convinient 24/7 online loans solution

CashBerry is a financial company, providing an online loan consultation service that is fully automated, disbursed within the day.

Loan term, days

By clicking on the Get a loan button above, you agree that you have read and agree with all content provided in the Terms and Condition and Privacy Policy

Payment date: 1
To return: 1 ₫

The conditions for applying for a loan at Cashberry

4 easy steps to register for a loan

1
Filling in the registration form
Provide a phone number and fill in personal information. Register and send request for a loan.
2
Getting approval and Signing an Agreement
The approval results will be anounce via phone call. Only need to log in to Personal account and sign an Agreement.
3
Receive money
After the application is approved, our partner will transfer the money to your account.
4
Repayment
Make repayment to our partner according to the instructions.
Loan
Loan
with flexible terms at CashBerry
 • Term:
  Term: min 92 days, max 183 days
 • Loan limit:
  Loan limit: 100 000 - 5 000 000 VND
 • Interest rate:
  Interest rate: 10,95 - 14,6 %/per annum
Get loan
 • Term:
  Term: min 92 days, max 183 days
 • Loan limit:
  Loan limit: 100 000 - 5 000 000 VND
 • Interest rate:
  Interest rate: 10,95 - 14,6 %/per annum

Để bảo đảm cho giao dịch vay vốn, nhiều người muốn sử dụng giấy vay tiền viết tay. Thế nhưng, viết như thế nào để được Pháp luật chấp nhận và bảo vệ?

Việc cho vay tiền cần phải xác lập thành văn bản dưới dạng hợp đồng vay tiền hoặc giấy vay tiền viết tay. Vậy cách viết giấy vay tiền như thế nào? Sau đây, hãy cùng CashBerry cập nhật mẫu giấy nợ viết tay hợp pháp mới nhất 2021 và tìm hiểu những thông tin liên quan nhé! 

Giấy vay tiền là gì ?

Giấy vay tiền là gì? Giấy vay tiền hay còn gọi là hợp đồng vay tiền, hợp đồng vay tài sản của bên cho vay và bên đi vay. Trong giấy vay có thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay, tài sản đảm bảo nếu có và cam kết trả nợ đúng hạn.

Trên thực tế, rất nhiều tranh chấp pháp lý liên quan đến hoạt động cho vay, cho mượn chủ yếu là tiền hoặc tài sản nếu các bên không lập thành văn bản quy định cụ thể về các nội dung như: Số tiền cho vay là bao nhiêu? Lãi suất cho vay? Thời hạn phải trả?

Các tranh chấp phát sinh chủ yếu do các bên có sự tin tưởng lẫn nhau dựa trên các mối quan hệ thân thiết như bạn bè, người thân trong gia đình (Anh/Em), hoặc các mối quan hệ xã hội khác.

Hợp đồng cho vay tiền, giấy cho vay tiền là bằng chứng pháp lý quan trọng nhất. Nếu không có các bằng chứng này thì việc cho vay, cho mượn không được pháp luật bảo vệ (Trừ trường hợp việc cho vay tiền được thực hiện thông qua chuyển khoản, ghi rõ nội dung chuyển khoản là cho vay, cho mượn). 

Tầm quan trọng của giấy vay tiền

Giấy vay tiền cần phải đảm bảo tính pháp lý để tránh xảy ra tranh chấp hoặc rủi ro kiện tụng trong quá trình vay tiền, đảm bảo quyền lợi cho cả 2 bên cho vay và đi vay. Đây chính là căn cứ quan trọng nếu một trong hai bên phá vỡ cam kết, xảy ra kiện tụng liên quan đến vay mượn và thế chấp tài sản. 

Trong những trường hợp cụ thể như tranh chấp hoặc một trong 2 bên vi phạm thỏa thuận, giấy vay tiền có tác dụng: 

 • Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên cho vay và đi vay.
 • Hạn chế được các trường hợp tranh chấp khi một bên phá vỡ cam kết.
 • Là căn cứ trong quá trình kiện tụng liên quan đến vấn đề vay mượn, thế chấp tài sản.

Lưu ý: Vay thế chấp, vay tín chấp là hai hình thức vay phổ biến của các cá nhân, công ty tài chính, tổ chức ngân hàng. Khác với vay thế chấp (người cho vay yêu cầu người đi vay thế chấp tài sản (sổ đỏ, tài sản, giấy tờ có giá,…), quan hệ vay tín chấp được xây dựng dựa trên uy tín của người đi vay. Do đó sự xuất hiện của giấy vay tiền cũng như là một biện pháp đề phòng rủi ro. 

Giấy vay tiền viết tay có được xem là hợp pháp không?

Giấy vay tiền viết tay có được xem là hợp pháp không?

 

Như thế nào là giấy vay tiền hợp lệ? 

Cho dù được viết tay hay đánh máy, giấy vay tiền đều có giá trị pháp lý như nhau nếu đảm bảo được các yếu tố dưới đây: 

 • Giấy vay tiền phải đảm bảo được các điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật tức là người cho vay và đi vay đều phải có năng lực về hành vi dân sự.
 • Đồng thời mục đích, nội dung giấy vay tiền phải đúng pháp luật, không được vi phạm các quy định cấm và trái đạo đức. 
 • Giữa 2 bên phải hoàn toàn tự nguyện cho vay và đi vay với các nội dung trên giấy vay tiền.
 • Nội dung giấy vay tiền phải đầy đủ thông tin cá nhân của 2 bên: Tên, ngày sinh, CMND, hộ khẩu, chữ ký, dấu vân tay xác nhận.
 • Ngoài ra, giấy vay tiền phải có đầy đủ thông tin 2 bên và số tiền/tài sản vay, lãi suất, mục đích sử dụng, thời hạn trả nợ, xác nhận. 
 • Phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận để đảm bảo tính pháp lý của giấy vay.

Mẫu giấy nợ viết tay hợp pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------
 
GIẤY VAY TIỀN

 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ..., tại ....... , hai bên chúng tôi gồm có:

 1. Bên cho vay: (Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông :........................ Sinh ngày : ................

CMND số :....... cấp ngày ... tháng ... năm ... tại ........

Hộ khẩu thường trú :................................................... 

Chỗ ở hiện tại:............................................................

Bà:........................ Sinh ngày:................

CMND số :.......... cấp ngày ... tháng ... năm ... tại .....

Hộ khẩu thường trú :.................................................... 

Chỗ ở hiện tại: ............................................................. 

Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số … do ……… cấp ngày ... tháng ... năm ...

 1. Bên vay: (Sau đây gọi tắt là bên B)

Ông :........................ Sinh ngày:................

CMND số :..................... cấp ngày ... tháng ... năm ... tại .....

Hộ khẩu thường trú :..............................................................

Chỗ ở hiện tại:........................................................................

Bà:........................ Sinh ngày:................

CMND số :..................... cấp ngày ... tháng ... năm ... tại ......

Hộ khẩu thường trú :..............................................................

Chỗ ở hiện tại: ........................................................................

Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …… do …… cấp ngày ... tháng ... năm ...

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký Giấy vay tiền với các điều khoản sau đây: 

Điều 1: Số tiền cho vay:

Bên A đồng ý cho bên B vay và Bên B đồng ý vay của Bên A số tiền: …… VNĐ (Bằng chữ: ………)

Điều 2: Thời hạn cho vay:

- Thời hạn cho vay là …………. (tháng)……… kể từ ngày ký hợp đồng này.

- Ngay sau khi ký Giấy vay tiền này, Bên A sẽ giao toàn bộ số tiền ………. cho Bên B

- Bên A thông báo cho Bên B trước ... tháng khi cần Bên B thanh toán số tiền đã vay nêu trên.

Điều 3: Lãi suất cho vay và phương thức trả nợ:

- Lãi suất được hai bên thỏa thuận là ….%/tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

- Khi đến hạn trả nợ, nếu Bên B không trả cho Bên A số tiền vay nêu trên thì khoản vay sẽ được tính lãi suất là …%/tháng

- Thời hạn thanh toán nợ không quá ….. ngày trừ khi hai bên có sự thỏa thuận khác.

- Bên B sẽ hoàn trả số tiền đã vay cho Bên A khi thời hạn vay đã hết. Tiền vay sẽ được Bên B thanh toán trực tiếp cho bên A hoặc thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A chỉ định.

- Thỏa thuận khác: (thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 01 lần khi tới hạn..........; Tài sản bảo đảm cho khoản vay: ………………………..; Có thể viết sẵn giấy ủy quyền để sử dụng, chuyển nhượng một ngôi nhà hay tài sản nào đó (có chữ ký và công chứng theo quy định pháp luật) cho bên cho vay – nếu cần).

Điều 4: Mục đích vay

Mục đích vay số tiền nêu trên là để Bên B để sử dụng vào mục đích ……….

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp

Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện Giấy vay tiền này, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau và đảm bảo đúng quy định pháp luật; Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Cam kết của các bên

Bên A cam kết:

- Bên A tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao và nhận lại tài sản vay;

- Bên A cam đoan số tiền cho vay trên là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A;

- Việc vay và cho Bên B vay số tiền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào của bên A;

- Bên A cam kết sẽ thực hiện đúng theo Giấy vay tiền này, nếu vi phạm thì sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Bên B cam kết:

- Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục đích đã nêu ở trên;

- Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc và tiền lãi) đúng hạn, chỉ được gia hạn khi có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu có sau này); Trường hợp chậm trả thì bên B chấp nhận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn theo quy định pháp luật (nếu có);

- Bên B cam kết thực hiện đúng theo Giấy vay tiền này, nếu vi phạm thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

- Trường hợp Bên B chết/mất tích thì người còn lại hoặc những người thừa kế theo pháp luật của Bên B sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện Giấy vay tiền này.

Điều 7: Điều khoản cuối cùng

- Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc ký tên vào Giấy vay tiền này.

- Mọi sửa đổi, bổ sung Giấy vay tiền chỉ có giá trị pháp lý khi được các bên thoả thuận và xác lập bằng văn bản. Những điều khoản không được sửa đổi bổ sung sẽ được thực hiện theo giấy vay tiền này.

- Hai bên đã tự đọc lại Giấy vay tiền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy vay tiền và ký tên, điểm chỉ vào Giấy vay tiền này.

- Giấy vay tiền này có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký, được lập thành … (…) bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho mỗi bên …(…) bản để thực hiện.

BÊN CHO VAY

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN VAY

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn cách viết giấy nợ

Khi điền giấy vay tiền viết tay phải đảm bảo đơn giản, ngắn gọn nhưng vẫn hợp pháp. Cách viết giấy vay tiền cụ thể như sau. 

 • Bước 1. Điền thông tin về người vay và người cho vay 

Người vay/người cho vay là cá nhân: Cần cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, năm sinh, thông tin về giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước công dân, hộ chiếu), địa chỉ liên lạc, số điện thoại… 

Tổ chức: thông tin pháp nhân trên giấy đăng ký kinh doanh, thông tin người đại diện.

Lưu ý: Người cho vay (gọi tắt là bên A) và người vay (gọi tắt là bên B). Trong đó, người vay, người cho vay có thể là cá nhân hoặc pháp nhân (tổ chức, doanh nghiệp) 

 • Bước 2. Thông tin nội dung cho vay 

Số tiền vay và thời hạn: Số tiền vay phải được ghi cụ thể bằng chữ, thời hạn vay nên nêu cụ thể theo số tháng, số năm. 

Chú ý: Nếu thời hạn trong giấy vay tiền là vô thời hạn thì có nghĩa là bên cho vay có thể đòi nợ vay bất cứ lúc nào

 • Bước 3. Lãi suất cho vay 

Lãi suất: Trường hợp không tính lãi cũng cần ghi là “bên A cho bên B vay không tính lãi”, còn trường hợp tính lãi suất thì phải ghi lãi suất là bao nhiêu… 

Lưu ý: 

Ghi rõ lãi suất vay tính theo ngày/tháng/năm theo thỏa thuận của người đi vay và người vay. Mặc dù lãi suất cho vay là thỏa thuận của người vay và người cho vay, tuy nhiên, theo quy định của luật dân sự 2015, lãi suất vay trong các hợp đồng vay được pháp luật công nhận thì không được vượt quá 20%/năm. 

Lãi suất trong giấy vay tiền không được quá 20%/năm

Lãi suất trong giấy vay tiền không được quá 20%/năm

 

 • Bước 4. Phương thức trả nợ 

Phương thức trả nợ: Trong giấy vay tiền cần nêu rõ cách trả nợ theo phương thức nào? Có thể là chuyển khoản, tiền mặt, tài sản,... 

 • Bước 5. Thỏa thuận khác (nếu có)

Thỏa thuận khác: Phương thức giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh xung đột, các quy định chi tiết về trường hợp một trong hai không tuân thủ theo đúng thỏa thuận, giấy vay tiền cần có ít nhất 2 bản, nêu rõ bằng số và bằng chữ trong giấy, bên vay và bên cho vay mỗi bên giữ số lượng bản chính giống nhau.

Giấy vay tiền viết tay có hợp pháp không?

Giấy vay tiền viết tay không vi phạm quy định của pháp luật về hình thức của hợp đồng vay tài sản. Giấy vay hợp lệ khi có đầy đủ thông tin về người vay, CMND/CCCD, chữ ký xác nhận, tài sản thế chấp nếu có, lãi suất vay và thời hạn vay.

Một số lưu ý khi làm giấy vay tiền 

+ Bên vay tiền cần xác định khả năng trả nợ theo cam kết trên giấy vay.

+ Cân nhắc khi một trong hai không tuân thủ theo thỏa thuận ghi trong giấy vay tiền.

+ Giấy vay tiền cá nhân không cần công chứng, nhưng phải đảm bảo tính pháp lý. Nếu có thể nên công chứng để nâng cao mức độ an toàn, đảm bảo quyền lợi.  

+ Giấy vay tiền cá nhân không công chứng nhưng đầy đủ thông tin cần thiết thì vẫn đủ tính pháp lý để khởi kiện. 

+ Trong giấy vay tiền nếu ghi là vô thời hạn thì có nghĩa là bên cho vay có thể đòi bất cứ lúc nào.

+ Người vay tiền trên 18 tuổi, có hành vi dân sự đầy đủ.

+ Các bên tham gia vay, cho vay trên tinh thần tự nguyện. 

+ Lãi suất cho vay không quá 20%/năm. 

+ Bên vay tiền cần xác định khả năng trả nợ theo cam kết trên giấy vay. 

+ Giấy vay nợ cần đề cập đến các vấn đề giải quyết nợ vay khi một trong hai không tuân thủ theo thỏa thuận ghi trong giấy vay tiền. 

Khi thực hiện vay tiền hay cho vay, hay xem xét thật kỹ các điều khoản, tránh những tranh chấp và rủi ro về sau

Khi thực hiện vay tiền hay cho vay, hay xem xét thật kỹ các điều khoản, tránh những tranh chấp và rủi ro về sau

 

Bài viết trên đã tổng hợp tất cả thông tin đầy đủ về mẫu giấy vay tiền viết tay và hướng dẫn cách điền giấy vay tiền chính xác, đảm bảo tính pháp lý, quyền lợi và nghĩa vụ của cả bên vay và bên cho vay. Khách hàng có các giao dịch vay tiền có thể tham khảo thông tin trên để hạn chế các rủi ro không đáng có.

Bên cạnh đó, nếu đang cần vay tiền nhanh, hãy đăng ký ngay CashBerry để được nhận từ 1-10 triệu trong ngày nhé! CashBerry - đơn vị hỗ trợ vay tiền online nhanh chóng, hiện đại luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng mọi lúc mọi nơi.

Help Help