CÁCH THANH TOÁN KHOẢN VAY | CashBerry

CÁCH THANH TOÁN KHOẢN VAY

 1. Thanh toán bằng ví điện tử - internet banking

  1. Thanh toán nhanh bằng tài khoản ảo

   Bước 1: Mở ứng dụng internet banking của bạn

   Bước 2: Thanh toán vào thông tin tài khoản sau:

   Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng Woori (Woori Bank)
   Tên tài khoản thụ hưởng: BK CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU LENDING PLATFORM
   Số tài khoản thụ hưởng: Được cung cấp trong tài khoản vay của bạn
   Nội dung chuyển tiền Số hợp đồng + họ và tên

   ** Để lấy số tài khoản thụ hưởng trong tài khoản vay của bạn vui lòng làm theo các bước sau:

   • Đăng nhập vào tài khoản CashBerry của bạn. Sau đó Click nút “THANH TOÁN”.
   • Màn hình sẽ hiển thị các tài khoản ngân hàng của bạn. Sau đó vui lòng chọn tài khoản mà bạn đã được giải ngân.
   • Tiếp theo màn hình sẽ hiển thị thông tin tài khoản ảo tại ngân hàng Bảo Kim mà CashBerry đã cung cấp cho bạn.

   Bước 3: Thanh toán khoản vay và chụp Biên Nhận Thanh Toán.

 2. Thanh toán bằng tiền mặt

  1. Thanh toán nhanh bằng tài khoản ảo

   Bước 1: Đến ngân hàng / máy ATM gần nhất hoặc sử dụng internet banking để chuyển khoản.

   Bước 2: Thanh toán vào thông tin tài khoản sau:

   Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng Woori (Woori Bank)
   Tên tài khoản thụ hưởng: BK CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU LENDING PLATFORM
   Số tài khoản thụ hưởng: Được cung cấp trong tài khoản vay của bạn
   Nội dung chuyển tiền Số hợp đồng + họ và tên

   ** Để lấy số tài khoản thụ hưởng trong tài khoản vay của bạn vui lòng làm theo các bước sau:

   • Đăng nhập vào tài khoản CashBerry của bạn. Sau đó Click nút “THANH TOÁN”.
   • Màn hình sẽ hiển thị các tài khoản ngân hàng của bạn. Sau đó vui lòng chọn tài khoản mà bạn đã được giải ngân.
   • Tiếp theo màn hình sẽ hiển thị thông tin tài khoản ảo tại ngân hàng Bảo Kim mà CashBerry đã cung cấp cho bạn.

   Bước 3: Thanh toán khoản vay và nhận Biên Nhận Thanh Toán.