Hướng Dẫn cách đăng ký Hồ Sơ Tư Vấn - CashBerry - CashBerry

Các bước đăng ký hồ sơ tư vấn

* Đối với Khách hàng mới:

  • Bạn vui lòng chọn số tiền và thời hạn. Sau khi hoàn tất, hãy click nút "đăng ký hồ sơ"
  • Điền thông tin cá nhân và hoàn tất hồ sơ tư vấn tài chính
  • Chờ được xét duyệt và Ký hợp đồng
  • Nhận tiền từ đối tác của chúng tôi ngay sau khi bạn ký hợp đồng
Đăng ký

* Đối với Khách hàng cũ:

  • Bạn vui lòng đăng nhập tài khoản cá nhân của mình
  • Chọn số tiền và thời hạn cần tư vấn, gửi yêu cầu
  • Chờ được xét duyệt và Ký hợp đồng
  • Nhận tiền từ đối tác của chúng tôi ngay sau khi bạn ký hợp đồng
Đăng nhập
Chat Cancel