Phone in hand - receive immediate support of up to 10 million Vietnamese dong through the Cashberry app
Chúng tôi vui mừng thông báo chương trình khuyến mại và giảm 50% phí dịch vụ! Chúng tôi vui mừng thông báo chương trình khuyến mại và giảm 50% phí dịch vụ!

Chúng tôi vui mừng thông
báo chương trình khuyến mại
và giảm 50% phí dịch vụ!

Tin tốt dành cho Bạn! Cashberry tặng voucher giảm giá.

20 khách hàng may mắn sẽ nhận được voucher giảm giá 50% phí dịch
vụ vào ngày 12 tháng 10

Cách thức tham gia chương trình

Hãy tất toán khoản vay hiện tại

Hãy tất toán khoản vay hiện tại

Nhận khoản vay mới với thời hạn trên 20 ngày trước ngày 12 tháng 10

Nhận khoản vay mới với thời hạn trên 20 ngày trước ngày 12 tháng 10

Lưu ý!
Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, Bạn nhận càng nhiều khoản vay thì cơ hội nhận
voucher giảm giá của Bạn càng cao.

Khuyến mại sẽ được áp dụng cho khoản vay có hiệu lực mới nhất tại Cashberry.

Chương trình diễn ra từ 11 tháng 09 đến 11 tháng 10. Danh sách khách hàng may mắn nhận được voucher giảm giá sẽ được công bố trên fanpage Facebook của chúng tôi.

Khách hàng may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách khách hàng tham gia vào chương trình khuyến mại.

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp:

1) Làm gì nếu trước đó tôi chưa có khoản vay tại Cashberry?

Bạn có thể trở thành khách hàng của chúng tôi ngay lúc này! Hãy gửi hồ sơ đăng ký vay, thanh toán khoản vay trước khi thời gian chương trình khuyến mại kết thúc và nhận khoản vay mới. Khoản vay có hiệu lực mới nhất sẽ tham gia vào chương trình khuyến mại.

2) Nếu như trước đó tôi đã từng có khoản vay tại Cashberry, tôi có thể tham gia chương trình không?

Bạn có thể trở thành khách hàng của chúng tôi ngay lúc này! Hãy gửi hồ sơ đăng ký vay, thanh toán khoản vay trước khi thời gian chương trình khuyến mại kết thúc và nhận khoản vay mới. Khoản vay có hiệu lực mới nhất sẽ tham gia vào chương trình khuyến mại.

3) Cách thức áp dụng khuyến mại diễn ra như thế nào?

Khách hàng may mắn sẽ nhận được cuộc gọi từ nhân viên chăm sóc khách hàng và tiến hành áp dụng voucher giảm giá cho phí dịch vụ ngay trong cuộc gọi. Số tiền được giảm sẽ hiển thị ngay trong tài khoản cá nhân của khách hàng trên trang web của chúng tôi.

Help Help