Hướng Dẫn cách Gia Hạn Hồ Sơ Vay - CashBerry - CashBerry

Hướng dẫn gia hạn

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản CashBerry của bạn.

Bước 2: Vui lòng bấm nút “Gia Hạn” trên màn hình.

Bước 3: Chọn gói gia hạn bạn mong muốn.

Bước 4: Thanh toán số tiền gia hạn theo thông tin được cung cấp trên màn hình.

Chat Cancel